Sağlıklı Cinsellik İçin Olmazsa Olmaz Unsurlar

Sağlıklı Cinsellik İçin Olmazsa Olmaz Unsurlar

1- Karşılıklı Rıza

Cinsel ilişki için iki tarafın da istekli ve gönüllü olması; bunun yanında aktivitenin herhangi bir yerinde durdurabilme ve sonlandırabilme özgürlüğünün olması önemlidir.

2- Saygı

Kendinize ve partnerinize saygı duymanız bir diğer önemli unsurdur. Onu saydığınızı hissettirmek ve onun tarafından saygıdeğer algılanmak ilişkiyi etkiler.

3- Karşılıklı Güven

Bir diğeri; cinsel ilişkide iki tarafın birbirine güveniyor olmasıdır. Oldukça hassas olan bu aktivitenin, karşılıklı güven oluşmadan yapılması taraflar arasında hoş olmayan duygular yaratabilir. Güven duygusu, sağlıklı bir cinsellik için önemli bir unsurdur. Güven hissinin olmadığı durumlarda kaygı, korku ve hayal kırıklığı gibi duygular yaşanması ilişkinin ahengini bozar. Karşılıklı anlayış ve beklentilerin konuşulması ile güven ilişkisi güçlenir ve kuvvetlenir.

4- Korunma

Cinsel ilişkinin kalitesini etkileyen sonuncu unsur; istenmeyen gebelikten, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan ve fiziksel yaralanmaların olmadığı bir ortamın yaratılmasıdır. Bu koşulların sağlanmış olması sizin, cinsel ilişki sırasındaki rahatlığınızı ve girişkenliğinizi etkiler.

5- İletişim

İyi iletişim, sağlıklı bir cinsellik için kritik öneme sahiptir. Açık ve rahat bir şekilde konuşmayı öğrenmek, zaman içinde cinsel problemlerin oluşmasını engeller. Cinsel konularla ilgili hiç konuşmayan bir çift sorunları olup prtaya çıkarma konusunda başarısız olur. Çiftlerin birbirleriyle konuşabiliyor olmaları, hoşlandıkları şeyleri birbirlerine söylemeleri, birbirlerini yönlendirmeleri, cinselliği bilinmez, gizemli ve tabu olmaktan kurtarır.

6- Eşitlik

Kişisel güç algısı anlamında, partnerinizle eşit durumda olduğunuz gerçeğini kabul etmek önemlidir. Performans açısından bir taraf kendisini güçsüz ya da yetersiz hissediyorsa, bu algı cinsel ilişkinin kalitesini olumsuz etkilemektedir.

Cinsel Eğitim

Toplumumuzda cinsellikle tanışma zamanı genellikle evlilik dönemi olarak kabul edildiğinden, kişiler bu döneme kadar çoğu zaman bu bilgilerden yoksun ya da yanlış bilgiler edinmiş olarak gelirler. Cinsel işlev bozukluklarının organik kökenleri dışlandığı zaman, sıkıntıların çoğu zaman bu yanlış bilgilenmelerden, korkulardan, ayıp ve günah olandan kaçınmadan kaynaklandığı görülmektedir.

İlkokul çağından başlayan, çocukları ve gençleri erişkin yaşama hazırlamak ve sağlıklı rollerini kazandırmak için ilk başlarda temel, sonrasında ise kademeli olarak detaylandırılan bir cinsel eğitim gerekmektedir. Cinsel eğitim sırasında genel olarak üzerinde durulması gereken konular şöyle sıralanabilir:

  • Cinsel organların anatomileri ve işlevleri
  • Kadın ve erkek üreme fizyolojisi
  • Cinsel birleşme, doğum kontrolü, gebelik, doğum
  • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
  • Cinsel tutum ve davranış farklılıkları
  • Evlilik ve ebeveynlik konularında yeterli ve uygun bilginin sağlanması vb.

Add Your Comment